ORBITA

 

 

 ORBITA

 

 
   

Sailing to LIVERPOOL from  PORT SAID  with POLISH Families from EGYPT, PALESTINE, TANGANYIKA, UGANDA, and RHODESIA arriving on January 3rd. 1948. c/c Polish E.S.O Liverpool.

 
   
  NAME  AGE OCCUPATION
   M  F
271 BIAŁOWĄS Józefa   33 Housewife
272 BIALOWĄS Anna    4 Child
273 BILEWICZ Eugenja   50 Housewife
274 BUBOWA Jadwiga   40 Housewife
275 CHACZKO Maria   29 Housewife
276 CHACZKO Janusz  4   Child
277 CZEKAJ Antonina   34 Housewife
278 CZEKAJ Jerzy Jan  3   Child
279 DOLEGA-SIERAKOWSKA W.   44 Housewife
280 DOLEGA-SIERAKOWSKA  J.    9 Scholar
281 DMYTRÓW Krystyna   31 Housewife
282 DYMYTRÓW Ewa Irena    5 Child
283 DRASKOWSKA Heleha   26 Housewife
284 EMILEWICZ Auzelia ?   48 Housewife
285 GALINSKA Joanna   21 Housewife
286 GALINSKA Józefa    4 Child
287 GALINSKI Krzysztof  1   Child
288 GULINOWSKA Maria   44 Housewife
289 GULINOWSKA Rosa ?    8 Scholar
290 GULINOWSKA Zofia   19 Student
291 IWANÓW Maria   32 Housewife
292 IWANÓW Elżbieja    3 Child
293 JAGUSZ Rozalia   34 Housewife
294 JAGUSZ  Zdzisław ?  4   Child
295 JAMROWICZ Władysława   52 Housewife
296 JANKIEWICZ   Danuta  ?    4 Child
297 JANKIEWICZ Maria /    4 Child
298 JAROSZEWSKA  Zofia   60 Housewife
299 JAROSZEWSKI 69   Farmer
300 JEDUT Maria   34 Housewife
301 JEDUT  Hentyha    1 Child
302 KALIGA Paulina   68 Home duties
303 KARNIGOJ Salomea   31 Housewife
304 KARNIGOJ Ryszats  3   Child
305 KARPETA T. ?   33 Military
306 KASA Józef 12   Student
307 KASA Kazimiera   14 Student
308 KOJRO Małurina ?   34 Housewife
309 KOJRO Helena   12 Scholar
310 KOJRO Jan 17   Student
311 KOLINSKA Alfreda   39 Housewife
312 KOLINSKA Bronislawa    2 Child
313 KOŁODZIEJCZYK Waleria   34 Housewife
314 KONDRACKA Barbara   47 Housewife
315 KONDRACKI Łucjan 14   Student
316 KONRACKA Jadwiga   23 Student
317 KOBINSKA Krystyna   20 Student
318 KOSINSKI Wojciech 17   Student
319 KOWALCZYK Janina   22 Housewife
320 KOWALCZYK Henryka    3 Child
321 KOWALCZYK Teresa  5 months girl
322 KOZYRO Bronisława   56 Housewife
323 KRAWIEC Maria   42 Housewife
324 KRAWIEC Eliza   20 Teacher
325 KRAWIEC Halina   18 Student
326 KRAWIEC Felicja   16 Student
327 KRYŃSKA Czesława   13 Student
328 KRZYWONOS Tamara    9 Student
329 KUBISZ Danuta   14 Student
330 KUBISZ Krzysztof 11   Student
331 KUBISZ Romuald 11   Student
332 LUBKOWSKA Maria   39 Housewife
333 LUBKOWSKI Janusz 14   Student
334 LICHAŃSKA Wladysława   43 Housewife
335 LICHAŃSKI Witold  4   Chils
336 MAKOWSKA Konstancja   49 Housewife
337 MAKOWSAK Jadwiga   18 Student
338 MALECKIE Jeoliga    33 Housewife
339 MALECKIEC Audney   4 Child
340 MANDZIEJ Aniela   24 Housewife
341 MQNDZIEJ MieczysW 11   Scholar
342 MANDZIEJ Tadeusz  6   Scholae
343 MANIAK Katarzyna   28 Housewife
344 MAREKWICA Stefania   22 Housewife
345 MAREKWICA Krystyna    4 Child
346 MELICHAR Kazimiera   43 Housewife
347 MELICHAR Janina   14 Student
348 MELICHAE Annin   14 Student
349 MELICHAR Adam  9   Student
350 MEŻYŃSKA Genowefa   25 Housewife
351 LEŻYŃSKI Zbigniew  3   Child
  NAME  AGE OCCUPATION
   M  F
352 MITUNIEWICZ Juzefa   48 Teacher
333 MŁODECKA Anna   50 Housewife
334 MUCHA Matia   32 Houseiwfe
335 MUCHA Zdzisława   10 Student
356 NEROJ Jadwiga   35 Housewife
357 NEROJ Adam  3   Child
368 NIEODPYTALSKI  Farnciszek 50   Carpenter
359 NIEDOPYTALSKA Bronisława   21 Student
360 NAJANDER Każimierz 13   Student
361 NOWAK Jadwiga   33 Housewife
362 NOWAK Elżbieta    3 Child
363 NOWAK Barbara  5 months girl
364 ORZEŁ Leokadia   60 Housewife
365 PANAS  Irena   39 Housewife
366 PASRK Helenor ?   30 Housewife
367 PASEK Folzistan ?  2   Child
368 PIATKIEWICZ Ewa   40 Housewife
368 PIATKIEWICZ Jacek   10 Scholar
370 PIATKIEWICZ Anna   19 Student
371 PIATKIEWICZ Ewa M.   17 Student
372 PIETRUSZEWSKA Maria   49 Housewife
373 PIETRZAK Aniela   30 Housewife
374 PIETRZAK  Leonarda    9 Child
375 PODOLAKA Zofia   50 Housewife
376 PODOLSKA Maria   18 Student
377 PODOLSKA Helena   18 Student
378 PRABUCKI Józef Jan 31   Military
379 PRABUCKA Maria   25 Housewife
380 PRABUCKA Barbara    2 Child
381 RASZPILA Marian 15   Student
382 REDER Franciszeka   66 Housewife
383 REDER Matylda   37 Stenographer
384 REDER Riza   28 Stenographer
385 ROSZKIEWICZ Anna   20 Student
386 ROSZKIEWICZ Romuald 18   Student
387 ROSZKIEWICZ Leon 16   Student
388 ROTMAN Felizia   45 Housewife
389 RUDZKA Zofia   37 Schoolteacher
390 RUDZKI Jerzy  9   Scholar
391 SIEGIERT Katarzyna   40 Housewife
392 SIEGIERT rOMUALD 14   Student
393 SIELATYCKA Leokadia   15 Student
394 SOLECKA Anastazja   45 Scholteacher
395 SOLECKA Krystyna   20 Student
396 SPYTEK Kazimiera   39 Housewife
397 SPYTEK Zdzisław 14   Student
398 SPYTEK Jan 13   Student
399 SPYTEK Zofia   12 Student
400 STRAWINSKI Tadeusz 16   Student
401 STRAWINSKA Maria   48 Housewife
402 SUDNIK Janina   47 Housewife
403 SZWEJDA Eugenia   38 Housewife
404 SZCZECH Julia   33 Houserwife
405 SZCZECH L. ?    1 Child
406 SZCZERBINSKA Maria   37 Housewife
407 SZCZERBINSKA Barbara   10 Scholar
408 SZCZRRBINSKA Zofia    6 Scholar
409 SZCZYPEK  Józef 12   Scholar
410 TURARZ Antonona   47 Housewife
411 TURARZ KRYSTYNA   13 Student
412 TURARZ Feliks 10   Scholar
413 TYCZYŃSKA Franciszka   42 Housewife
514 TYCZYŃSKA Kaziniera   19 Student
415 WARTAK Anna   46 Housewife
416 WARTAK Stefania   14 Student
417 WARTAK Honorata   13 Student
418 WINNICKA Ludwika   28 Housewife
419 WINNICKI Stefan ?  4   Child
420 WINNICKA Helena    4 Child
421 WITKOWSK Apolagja   42 Housewife
422 ŹELAŹIK Nadzieja   39 Housewife
423 ZŹLESKA Wandz   37 Housewife
424 ZEMAN Józefa   37 Housewife
425 ŻUREK Józef 16   Student
426 ŻYŁA Leontyna   46 Housewife
427 ŻYŁA Czesław 18   Student
428 ŻYŁA Tadusz 16   Student
429 ŻYŁA Felika 15   Student
         
 

 

Back

Home