EMP KEN
 

EMPIRE  KEN

 

 

Sailing from Mombassa with 359 Polish displaced persons from Uganda and Tanganyika c/o. Polish Resettlement Corps the Empire Ken arrived in Southampton on 4th December 1948

 
  NAME  
   M  F
 49 ANTONIK  Katarzyna   68
 50 ANTONIK Aniels   44
 51 ASAJEWICZ Irena   43
 52 BACOŃ Irena   20
 53 BARNATOWICZ Czesława   18
 54 BOBER Eugenia   28
 55 BOBER Leokadia    4
 56 BAJKO Janina   51
 57 BAJKO Jerzy  8  
 58 BRZEZAŃSKA Janina   17
 59 BATOR Anna   36
 60 BROS Stefan 50  
 61 BARAN Stefania   33
 62 BARAN Zbigniew  12  
 63 BARAN Ryszard  4
 64 BARCZKOWSKA Maria   41
 65 BARCZKOWSKI Władysław 18  
 66 BARBARO Maria Zofia   33
 67 BARBARO Bogusław 12  
 68 CHAMULKA Rozalia   62
 69 CZARNOTAStanislawa   13
 70 CHAŁUPA Aniela   59
 71 CELEJEWSKA Katarzyna   53
 72 CZEPUKPJO Kpnstanty 70  
 73 CZEPUKOJO Karolina   71
 74 CZEPUKOJO Anna   36
 75 CHURSKA Zofia   40
 76 CHURSKA Krystyna   10
 77 CICHOCKA Ewa   53
 78 CICHOCKA Emilia   25
 79 DOROSZ Jˇzef 52  
 80 DOROSZ Helena   38
 81 DOROSZ Jerzy  1  
 82 DUL Kazimiera   20
 83 DMITRZAK Ludwika   56
 83 DMITRZAK Maria   19
 85 DMITRZAK Aleksandra   21
 86 DENEK Petronela   73
 87 DZIEWULSKA Maria   47
 88 DZIEWULSKA Danusia   19
 89 DABKOWSKA Sabina   79
 90 DEMBOWSKA Aniela   63
 91 DROZD Ludwika   48
 92 DROZD Jˇzef 17  
 93 DUDAK Stanisława   25
 94 DZEROWICZ Krystyna   57
 95 DANIELEWSKI Tomasz 57  
 96 DANIELEWSKA Rozakia   41
 97 DANIELEWSKA Jadwiga   11
 98 EPLER Janina   38
 99 EPLER Barbara   16
100 EPLER Marta   10
101 FELAKOWSKA Aleksandra   41
102 FRANCUZ Jakub 41  
103 FERETYCKI  Stanisław 54  
104 FERETYCKA Helena   44
105 FERETYCKA Walentyna   24
106 FERETYCKA Michalina   18
107 FASZCZA Weronika   42
108 GALA Wiktoria   34
109 GALA Leokadia   14
110 GODZISZ Janina   18
111 GORAJEWSKA Bronisława   26
112 GŁODEK Franciszka   38
113 GŁODEK Jerzy 13  
114 GUZE Zygmunt 61  
115 GRABOWSKA Leokadia   35
116 GRABOWSKA Leokadia   12
117 GILSON Irena   42
118 GROSICKA Jˇzefa   70
119 GAWRYLUK Jˇzefa   28
120 GOLAS Ignacy 58  
121 GOLAS Ludwika   56
122 HANKA Maria   71
123 HAJSHER Zofia ?   37
124 HAJSHER Renata Irena ?   14
125 HAJSHER Marta ?   18
126 HUSZCZA Antonina   42
127 HUSZCZA Bronis┼éaw 18  
128 JANICZEK Edward 18  
129 JOCHAN Zofia   52
130 JOCHAN Władys┼éawa   20
131 JOCHAN Jadwiga   18
132 JASZWK Zofia   43
133 JASZEK Bolesław 17  
134 JASZEK J├│zef 12  
135 JURCZAK Michalina   60
136 KAKUBIK Teres   19
137 JABŁOŃSKA Aniela   40
138 JABŁOŃSKA Wiktoria   10
138 JABŁOŃSKA Eugenia   14
140 JABŁOŃSKI Zygmund 12  
141 JANCULEWICZ Stefania   51
142 KAMINSKA Elżbieta   43
143 KAMINSKA Stanisława   23
144 KAMINSKA Danuta   12
145 KAMINSKI Roman 15  
146 KOTYŃSKA J├│zefa   39
147 KOTYŃSKA Maria    5
148 KUCMIERZ Wanda   27
149 KURYLO Zofia   33
150 KURYLO Irena   17
151 KORDYGA Wladyslaw 52  
152 KORDYGA Maria   47
153 KORDYGA Kazimierz 14  
154 KORDYGA Helena   17
155 KANIA Jan 65  
156 KANIA Maria   53
157 KICZMA Stefania   38
158 KICZMA Władyslaw  5  
159 KASPRZAK Katarzyna   38
160 KASPRZAK Helena   18
161 KASPRZAK J├â┬│zefa   13
162 KASPRZAK Weronika   11
163 KŁOSOWSKA Maria   19
164 KOWAL Teresa   16
165 KOWAL Maria   15
166 KOZAK Maria   62
167 KOHN Juliusz 68  
168 KRALSKA Maria   18
169 KRALSKI Andzej 16  
170 KIREK Antonina   25
171 KACZOREK Olga   31
172 KOŁOSOWSKA Maria   83
173 KOWERKO Eugenia   70
174 KUTA Stefania   41
175 KUTA Janina   12
176 KRAWCZENKO Janina   12
177 KUNASYK M.   73
178 KORZENKO Maria   31
179 LACKA Alicja   19
180 LACKA Teresa   17
181 LACKA Roman 13  
182 ŁUKASZEWICZ Rafał 55  
183 LUKASZEWICZ J├â┬│zefa   27
184 ŁUKASZEWICZ Jadwiga    3
185 ŁUKASZEWICZ Genowefa    2
186 LENIEC  Zofia   40
187 LENIEC Maria   14
188 LENIEC Wladyslawa   12
189 ŁUKSZA Lidia   24
190 ŁUKSZA Helena   18
191 LACH Anna   63
192 ŁAGODZICZ Zofia   19
193 MATYSIAK Michalina   41
194 MATYSIAK Wladyslawa   19
195 MATYSIAK Waleria   17
196 MATYSIAK Genowefa   13
197 MATYSIAK Franciszek 10  
198 MICHALOWSKA Apolonia   41
199 MICHAŁOWSKA Janina   23
200 MICHAŁOWSKA Bogumila   22
201 MŁODZIANOWSKI Kazimierz 19  
202 MALEWICZ Anna   51
203 MALEWICZ Julia   17
204 MALEWICZ Janina   13
205 MALEWICZ Wiara   22
206 MALEWICZ Michal  1  
207 MALIK Eugenia   44
208 MACIEJNA Janina   12
209 MACIEJNY Witold 12  
210 MATUSZCZAK Jan 45  
211 MENTEL Henryk 17  
212 MAJKA Maria   54
213 MAJKA Alrksandra   23
214 MAJKA Emilia   20
215 MAJKA Bronisława   27
216 MICHALUNIO Anna   66
217 MICHALUNIO Stefania   28
218 MICHALUNIO Anna    4
219 MISZUTA Antonina   19
220 MISZUTA Franciszka   15
221 MISZUTA Maria   13
222 MUSIAŁ Zofia   55
223 MUSIAŁ Irena   22
224 MUSIAL Alina   20
225 MUCHA Feliksa   47
226 MUCHA Maria   16
227 MUCHA Stanislawa   23
228 MUCHA Edward  2  
  NAME  
  M  F
229 MACYSZYN Anna   65
230 MACYSZYN Wladyslaw 18  
231 MADEJ Jan 55  
232 MADEJ Maria   43
233 MADEJ Stanisława   24
234 MADEJ Boguslawa   17
235 MADEJ Edward 16  
236 MADEJ Marian 13  
237 MADEJ Janina    4
238 MADEJ Jadwiga    2
239 MAZUR Stanislaw 49  
240 MAZUR Ludwika   45
241 MAZUR Wanda   21
242 MAZUR Zdziwsław 19  
243 MAZUR Tadeusz  1  
244 MAJ Ludwik 71  
245 MAJ Stanislawa   63
246 MICHALSK Anna   52
247 MILLER Stanislawa   36
248 MILLER Wieslawa   12
249 MICEL Wiktoria   75
250 MICKOWSKI Antoni   55
251 MICKOWICZ Amelia   54
252 MICKOWSKI Ludwik 14  
253 MAKBYMOWICZ Malwina   69
254 MAKBYMOWICZ Wanda   29
255 MIELNICZEK Maria   37
256 MIELNICZEK  Danuta-Maria   10
257 MAKAREWICZ Anna   74
258 NIEBROŃ Kśenia   48
259 NIEBROŃBronislawa   26
260 NOZICKA Teresa   23
261 NOZICKI Edward   3
262 NIECHWINJ Antonina   49
263 OCHREMCZUK Zofia   18
264 OCZEPKO Teresa   16
265 OSTROWSKA Anna   42
266 OSRTOWSKA Grteżyna   13
267 PIEKARSKA Jadwiga   31
268 PIEKARSKA Maria   19
269 PIEKARSKA Janina   17
270 PIEKARSKI Zdzisław  1  
271 PETREŃCZUK Krystyna   38
272 PIETREŃCZUK Andzej 21  
273 PIETREŃCZUK Włodzimierz 13  
274 PYTLIK J├â┬│zef 60  
275 PYTLIK Stefania   31
276 PEREL Janina   20
277 PEREL Maria   16
278 PERKOWSKA Marta   23
279 PERKOWSKA Karolina   21
280 PERKOWSKA Julia   17
281 PERKOWSKA Jadwiga   15
282 PRZYBYLSKA Gertruda   19
283 PAPUGA Maria   16
284 PAPUGA Władysława   13
285 PAPUGA Janina   11
286 PIGLOWSKA Bronislawa   47
287 PIGLOWSKI  Henryk 10  
288 PŁUCINSKA Wladyslawa   48
289 PŁUCINSKA Anna   16
290 PASZKOWSKI Jan 47  
291 PASZKOWSKA Magdalena   44
292 RABIASZ Henryk 21  
293 RABIASZ Sranislaw 17  
294 RABIASZ J├â┬│zef 15  
295 RAIECKI Aleksander 62  
296 RAIECKA Antonina   56
297 ROGINSKI Piotr      (Priest) 52  
298 RUDNICKA Elżbieta   46
299 REZANOWICZ Nadzieja   49
300 RESPONDOWSKA Wladyslawa   75
301 RUTKOWSKA Franciszka   53
302 RUDKOWSKA Karolina   52
303 RUDKOWSKA Jadwiga   27
304 RUDKOWSK Irena   15
305 RUDKOWSKI Marian 13  
306 SMEREKA Adam  9  
307 STZLER Janina   11
308 SCHMIDT Zofia   42
309 SCHMIDT Wilma   20
310 STANISZ Michał 56  
311 STANISZ Antonina   47
312 STOJAK Zofia   16
313 STOJAK Helena    9
314 STEFAŃCZYK Anna   46
315 STEFAŃCZYK Karolina   19
316 STEFAŃCZYK Zofia   15
317 STEFAŃCZYK Jan 13  
318 STEFAŃCZYK Boguslaw 11  
319 STEFZŃCZYK Wladyslawa   25
320 STEFAŃCZYK Zofia-Francidzka    3
321 SZATKOWSKI Franciszek 20  
322 SKOTNY Michał 53  
323 SKOTNY Rozalia   51
324 SKOTNY Marian 11  
325 SKOTNY Maria   19
326 SKOTNY Franciszek 15  
327 SKOTNY J├â┬│zefa    8
328 SKOTNY Stanisława   28
329 SKOTNY Taresa    4
330 STAWIARZ Anna   41
331 STAWIARZ Jozef 13  
332 SZYMAŃSKI Stanislaw 49  
333 SZYMAŃSKA Eugenia   41
334 SZYMAŃSKA Irena   18
335 SZYMAŃSKA Alicja   11
336 STRAPKO Anna   55
337 STRAPKO Piotr 20  
338 STRAPKO Stefan 18  
339 STRAPKO Mikolaj 12  
340 SUCHODOLSKA Franciszka   40
341 SUCHODOLSKI Adam 16  
342 ŚWIETOŃ Czeslawa   12
343 ŚWINOGA Gabriela   16
344 ŚWINOGA Cecylia   18
345 ŚEWROK J├â┬│zefa   43
346 ŚEWROK Stefania   21
347 SZCZEREK Jozefa   47
348 SZYMCZAKOWSKA Jozefa   66
349 SMAKULSKA Wanda   45
350 SMAKULSKA Blanka   17
351 SMAKULSKI Krzysztof 15  
352 SZPAKOWSKA Wiktoria   19
353 SZPAKOWSKA Jadwiga   18
354 SEZOL Wiktoria   42
355 SEZOL Wladyslawa   18
356 SEZOL Maria   16
357 SEZOL Helena   13
358 SIEMIANOWSKA Jadwiga   31
359 SIEZEN Janina   38
360 SUSWILLO Jadwiga   28
361 SUSWILLO Władysław  9  
362 SADOKIERSKA Aleksandra   85
363 SADOWSKA Eugenia   38
364 SADOWSKI Ludwik 14  
365 SADOWSKA Maria   13
366 SZCZEPAŃSKA Izabella   62
367 STUDZINSKA J├â┬│zefa   18
368 TARTIK Hilda   45
369 TARNOWSKA Zofia   28
370 TARNOWSKI Jan  8  
371 TUKAJ Agnieszka   33
372 TUKAJ Krystyna    8
373 UDOT Aleksandr 64  
374 UDOT Wiktoria   42
375 WESOŁOWSKA Maria   26
376 WESOŁOWSKA Aleksandra   57
377 WOŁOCH Maria   43
378 WOLOCH Mieczyslaw 16  
379 WOŁOCH Jadwiga   20
380 WYSOCKA Helena   30
381 WYSOCKA Maria   58
382 WYSOCKI Waclaw 20  
383 WOJTECKA Zofia   62
384 BABUSKA Jozef 13  
385 WOSINSKA Stefania   19
386 WICZKOWSKA Anna   65
387 WICZKOWSKA Maria   34
388 WIERZBICKA Maria   46
389 WIERZBICKI Janusz 14  
390 WŁODARSKA Jozefa   38
391 WALCZAK Natalia   33
392 WLACZAK Leszek 11  
393  WISCZOREK Anna   27
394 WIECZOREK Michalina   10
395 ZAK Wanda   17
396 ZAK Wiktor   16
397 ZABORNIAK Antoni 52  
398 ZABORNIAK Kazimiera   48
399 ZARZECKA Danuta   19
400 ZARZECKA Grażyna   14
401 ZALOGA Wladyslawa   42
402 ZALOGA Alfreda   18
403 ZALOGA Bogumiła   15
404 ZANRZEWSKI Łukasz 60  
405 ZANRZEWSKA Janina   20
406 ZYGALO Maria   35
407 ZYGALO Zbigniew 11  
       

 

Back

Home