AVOCETA
 
 

AVOCETA YEOWARD LINE

 

 

Lisbon to Liverpool 5th October 1940

Staff and families of the Polish Legation in  Lisbon

 
NAME

AGE

OCCUPATION

M

F

KOLSZA Władyslaw ? 46   Teacher
MECIEWICZ Jan 19   Polish Army
KOCUR Szymon ? 49   Polish Army
ZENCZYK Józef ? 49   Polish Army
SZAURLLE Jerzy 40   Polish Army
WŁOSTOWSKI Ignacy 46   Polish Army
KRELIKIEWSKI Julian 50   Polish Army
FRYZEN Józef 49   Polish Army
PACZESZ Stanislaw 50   Polish Army
GRABINSKI Ryszard 48   Polish Army
LUSETA Edward 48   Polish Army
ZALEWSKI Antoni 48   Polish Army
NEUMARK Eugenia   48 Painter
KAMIEŃEBREDZKA Daniela   31 Housewife
KAMIEŃEBREDZAK Maria    9 Child
KAMIEŃEBREDZKI Maciej R. 9m   Infant
FRYZ Ewa   38 Polish Radio
JASTRZĘBBSKA Natalia   60  
BUDZYŃSKA Jadwiga   40  
KWIATKOWSKI Ludwik 48   Polish Army
ZEMLE Jan 48   Polish Army
BARAN Tadeusz 48   Polish Army
MUSIAL Apolinary 48   Polish Army
CZUDEC Ludmiła   26  
KEL---? Maria   17 Student
DIENIZIUK Kazimierz 28   Polish Army
BOJARSKI Jacek 44   Polish Army
MICHALEWSKI Wincenty 29   Polish Army
FRACZEK Jan 31   Polish Army
KAWALSKI Zbigniew 18   Polish Army
JANKIEWICZ Antoni 21   Polish Army
CHELMIKOWSKI Marian 40   Journalist
GŁUSKI Stanislaw 45    
GEDLEWSKI Jozef 52    
GEDLEWSKI Fabian 45    
GIEDLEWSKA Izabela    8 Child
BATTAGLIA Aniela   40  
LUSZYŃSKI Władyslaw 23   Polish Army
STERNALSKI Adam Jan 48   Polish Army
KUSKESKI Boleslaw 48   Polish Army
WALCZYK Stanislaw 16   Student
JASTRZĘBSKI Zygmunt 37   Polish Radio
CHELMIKEWSKA Maria   29  
RESZKA Stefan 48    
FUREK Karol Anrzej 53   Agr
NAME

AGE

OCCUPATION
M

F

DOBROWOLSKI Cyprian 48   Polish Army
BOBINSKI Adam 48   Polish Army
NOWACKI Waclaw 48   Polish Army
MESIAK Józef 49    
RAPACKI Alfres 48    
SKRZYŃSKI  Aleksander 48   Polish Army
JAGIELSKI Jozef 48   Polish Army
CZŁONKOWSKI Zygmunt 49   Polish Army
ŹOBROWSKI Waclaw 41   Polish Army
KOLANO Julian ? 19   Student
HUWAR Stanislaw 49   Polish Army
SZYMAŃSKI Wladyslaw 29   Polish Army
JURKOWSKI Marian 48   Polish Army
DOBSZEWICZ Waclaw 17   Polish Army
ŁOMNICKI Zbigniew 49   Polish Army
SAWICKI Czeslaw 48   Polish Army
KWASIEBERSKI Artur 17   Polish Army
SUCHOCKI Jan 19   Polish Army
WROBLEWSKI Napoleon 48   Polish Army
MAJEWSKI Jaremir 48   Polish Army
RABIEJ Wladyslaw 47   Polish Army
DUCHŃEWSKI Czeslaw 49   Polish Army
WOZNICZKA Stanislaw 48   Polish Army
KIELAK Jan 48   Polish Army
ZADŁO Józef 50   Polish Army
BALATA Walenty 50   Polish Army
LUBAŃSKI  Jozef 48   Polish Army
WAZYLISZY Marian 49   Polish Army
SECHA Józef 19   Student
SZYMANOWZKI Edward 17   Polish Army
GERATENBERGER Jan 49   Polish Army
JASIEK Karol 17   Student
FILIPEK Abraham 16   Student
TUREK Tadeusz 17   Student
STEBINSKI Jerzy 18   Student
BIRTUS Zbigniew 16   Student
SCHNIEDER Wieslaw 17   Student
LELOCH Jan 19   Student
LUŚEWSKI Jan 17   Student
GRZEGERŚAK Kzimierz 46   Polish Army
WASILEWSKI Edward 17   Polish Army
RZANNY Józef 46   Polish Army
WODZINEWSKA Zofia   39 Polish Radio
SKRZYŃSKA Grażyna   33 Polish Radio
Some of the names are not clear.
 
 
 
 

AVOCETA

Lisbon to Liverpool 4th December 1940

Staff and families from the Polish Embassy in  Lisbon .

 
NAME AGE OCCUPATION
M F
BIELICKI Adan Jan  2   Child
SCHON Halina   12 Scholar
SCHON Fredryk 48   Engineer
SCHON Helena   39 Domestic
SCHON George 16   Student
ZOLEDZIOWSKA  Jadwiga   38 Domestic
STENCIL Irena   33 Domestic
WOJNAROWSKI Emil 54   Diplomat
BOBINSKA Halina   17 Domestic
BOBINSKA Zenaida   43 Domestic
BOBINSKI Zbigniew 15   Student
KRUKIEWICZ Aniela   44 Doctor
ŁOWCZOWSKA Antonina   40 Domestic
ŁOWCZOWSKI Stanislaw  8   Child
ŁOWCZOSKI Andzej  2   Child
GIELIBTER Wolf M 40   Military
GIELIBTER Frzjudla   31 Domestic
GIELIBTER Alexandre    9 Child
WIELOWIEYSKA Eugenia   36 Domestic
WYSZOGRODZKA Jadwiga   30 Domestic
WYSZOGRDSZKI Tadeusz 36   Diplomat
SIDOROWICZ Władyslaw 53   Diplomat
SIDOROWICZ Antonina   37 Domestic
ZAŁUSKI Andzej 11   Scholar
LAMBOR Jerzy   13 Scholar
HIEROWSKA Ewa   19 Student
KWIECINSKA Maria   39 Domestic
LINKOWSKI Jerzy 12   Scholar
 
NAME AGE OCCUPATION
M F
LINKOWSKA Danuta   18 Domestic
SULISZ Anna Adela   27 Domestic
WUJASTYK Grażyna   32 Consulate
LABOROWSKA Henryka   38 Domestic
LABOROWSKI Jerzy  6   Child
LABOROWSKI Leszek  6   Child
KOROLEC  Jadwiga Z.   17 Domestic
KOROLEC Maria   40 Domestic
KOROLEC Maria Wanda   20 Domestic
DULEMBA Stefania   18 Domestic
TAŃSKA Maria   27 Domestic
TAŃSKI Jerzy  6   Child
TAŃSKI Tomasz  2   Child
FLURER Antonina   19 Domestic
RAWSKA Maria   20 Domestic
ŻOLEDZIOESKI Stanislaw 16   Student
SZCZURKOWNA Irena   15 Scholar
SZCZURKOWNA Maria   32 Domestic
ROWINSLA Jadwiga   34 Domestic
ZAKRZEWSKI Wladyslaw 40   Doctor
ZAKRZEWSKA Irena   40 Domestic
ZAKRZEWSKI Andzej 12   Scholar
ZAKRZEWSKI Ryszard 18   Student
ZACHAREWICZ Stefania   37 Domestic
GIZA Aleksandra   24 Domestic
BIELICKI Konstanty  2   Child
STELLA Ewa    6 Child
STELLA Monika   30 Domestic
 

Back

Home