ANDES
 

ANDES

Photo courtesy of www.britisharmedforces.org

The ANDES sailed from NAPLES to SOUTHAMPTON carrying Polish Troops and Dependents arriving on the 30 September 1946

 
  NAMES   AGE
 M  F
 19 ADLER Adani 20  
 20 ANTONIECKI Piotr 21  
 21 BIENCZYK Witold 23  
 22 BABCZUK Franciszek 29  
 23 BELOK Franciszek 23  
 24 BALICKI Benedykt 23  
 25 BAK Jan 27  
 26 BARCZYŃSKI Mirosław 12  
 27 BIELSKI Władysław 25  
 28 BARTOSZEWSKI Dr. Ludwik 50  
 29 BORODEJKO  Włodzimiesz 50  
 30 BERLAK Józef 25  
 31 BOGDAKS Franciszek 31  
 32 BUDZIOSZ Stanisław 21  
 33 BAK Mirosław 23  
 34 BEK Bronisław 25  
 35 BUFFALO Henryk 18  
 36 BECHEN Marian 18  
 37 BARANOWSKI Władysław 19  
 38 BUDKO Rudolf 25  
 39 BUGALSKI Edmund 27  
 40 BOROWICZ Klemens 39  
 41 BUBELSKI Jan 23  
 42 BOJDOL Franciczek 36  
 43 CHANERLEY Jan 25  
 44 CZAPLA Władysław 37  
 45 CZAPLA Stanisław 19  
 46 CZERWINSKI Jerzy 17  
 47 CHROMY Jan 39  
 48 CHAUSER Henryk 28  
 49 CZAJKA Marian 40  
 50 CHMILE Ludwik 26  
 51 CHWAŁ Zygmunt 10  
 52 CIEPŁOTA Władysław 34  
 53 CHOMET Seweryn 16  
 54 CIUPAK  ? 49  
 55 CYMOREK Andzej 28  
 56 CUDNY Władysław 59  
 57 DĄBROWSKI Jerzy 22  
 58 DUHR Władysław 21  
 59 DĘBOWSKI Wacław 19  
 60 DELINIKAJTIS ? 16  
 61 DORONIUK Piotr 27  
 62 DZIEDZIC  Władysław 29  
 63 DYRDA Stefan 26  
 64 DZIEROŻYNSKI Tadeusz 17  
 65 DOBROWOLSKI Czesław 24  
 66 DULKA Zygmunt  19  
 67 FEDORKO Stafan 19  
 68 GIZEJEWSKI Krystian 16  
 69 GRABOWSKI Jeremi 24  
 70 KOCIK- GRODECKI Marian 25  
 71 GRANTA Stanisław 21  
 72 GORZYCKI Adam 35  
 73 GEMBOREK Edward 54  
 74 GDOWSKI Jan 33  
 75 GRUDZINSKI Andej 16  
 76 GRYCZYŃSKI Jarzy 15  
 77 GERLACH Ludomir 20  
 78 GELAROWSKI Jan 25  
 79 GAŁEK Jan 37  
 80  GROCHAL Władysław 21  
 81 GROMADZKI Jan 17  
 82 GUGALA Andzej 32  
 83 GÓRNIK Teodor 23  
 84 GLINSKI Jan 33  
 85 HUDA Ernest 22  
 86 HOLUBOWICZ Hilary 36  
 87 HABERMASS Rajmund 44  
 88 HABERMASS Józef 22  
 89 HNISDUR Jan 49  
 90 HANCZYK Mirosław 24  
 91 JAWORSKI Rafał 44  
 92 JASKOLD Walerian 44  
 93 JUSZKIEWICZ Aleksander 26  
 94 JAMIOŁKOWSKI Jakub 40  
 95 JASIONOWICZ  Kazimierz 31  
 96 JAROSZ  Stanisław 24  
 97 KRAWCZYK Wojciech  24  
 98 KUPCZAK Józef 23  
 99 KROLIKOWSKI Bolesław 21  
100 KRONENBACH Jan 21  
101 KOPER Stanisław 16  
102 KUSZKA Ginter 18  
103 KULIK Wlodzimirz 55  
104 KLIMAS Władysław 23  
105 KOWALSKI Kazinierz 19  
106 KAZIOŁ Alojzy 21  
107 KARPINSKI Stanisław 52  
108 KUKIEL Gustaw 31  
109 KOPEĆ Paweł 27  
110 KLYŚ Tadeusz 21  
111 KRÓL ? 24  
112 KAMELSKI Jan 24  
113 KALLER  ? 49  
114 KRUPOWICZ Stefan 46  
115 KRZECZKOWSKI  ? 32  
116 KOPRRNIK Dr. Franciszek 40  
117 KWOCZ Zygmunt 30  
118 KONCZEWSKI Czesław 32  
119 KRAWCZYK Ferdynand 46  
120 KURAL Wojciech 28  
121 KORACKI Antoni 33  
122 KRAJNIK Tadeusz 24  
123 KOZŁOWSKI Kazimierz 26  
124 KOSAREW  Antoni 26  
125 KRÓL ? 17  
126 KUSIAK Władysław 22  
127 KOLOSZYC Franciszek 29  
128 KOWSZYK Czesław 23  
129 KSOK ? 16  
130 KRZYŻAŃSKI Józef 19  
131 KUSZLEJKO Edward 32  
132 KOWALKOWSKI Antoni 27  
133 KRWACZAK Heronim 54  
134 KOWALIK Mieczystaw 23  
135 KUSZYK  ? 46  
136 KULIKOWSKI Zbigniew 22  
137 KREUZA Bronisław 54  
138 LAUDAŃSKI Jerzy 21  
139 LEWANDOWSKI Zygmunt 21  
140 ŁUCKI ? 34  
141 ŁUCEK Zygmund 34  
142 ŁAMIGŁOWA Zbignieg 24  
143 LAUSZKIN Piotr 17  
144 LADE Władysław 43  
145 LACH Wacław 35  
146 LOS Wacław 28  
147 LENKIEWICZ Jan 39  
148 LISTWOŃ Marian 31  
149 ŁUKAŚIEWICZ Jerzy 23  
150 LISIEWSKI Miroslaw 23  
151 LECH Jan 30  
152 LSZCZYŃSKI Miroslaw 14  
153 LANERT Stanislaw 25  
154 LIS Jan 23  
155 MUCHA Zdzidław 25  
156 MOLENDA Władysław 26  
157 MILUS Józef 41  
158 MAZURKIEWICZ Franciszek 25  
159 MAKAR Józef 35  
160 MUSIAŁ  ? 32  
161 MALCZAK ? 33  
162 MUSIELK Maksimilian 36  
163 MACZERNIS Władyslaw 31  
164 MUT Leopold 25  
165 MAŚLINSKI Adolf 22  
166 MATUŚ Bolesław 21  
167 MIEDZIANIK Sergiusz 51  
168 NANOWSKI Roman 29  
169 NACHULEWICZ Zygmunt 35  
170 NAWROT Wawrzeniec ? 21  
171 NIENAJDO Walenty ? 27  
172 NOSEK Franciszek 22  
173 NIEROBA Jan 22  
174 ORLINSKI Henryk 73  
175 ORLAWSKI Jan 15  
176 PISKO Zbigniew 15  
177 PRAZMOWSKI Roland 14  
178 PALAMARCZUK Michał 24  
179 PUCHOWSKI Piotr 34  
180 PAWŁOWSKI Paweł 19  
181 PIOTROWSKI Henryk 19  
182 PIETRZYŃSKI Odilo 25  
183 PAUCHA Eugeniusz 21  
184 PSARSKI Wojciech 18  
185 PIOTROWICZ Wojciech 23  
186 PACZKOWSKI Jerzy 20  
187 du PUGET Edward 27  
188 PYRA Stanisław 22  
189 PRIMUS Jan 24  
190 PASZTA Stanisław 23  
191 PABIAN Kazimierz 25  
192 PUCHALSKI Karol 33  
193 PIEKOSZ Józef 32  
194 PODSTAWSKI Jan 26  
195 POGONOWSKI Edward 24  
196 ROMANOWSKI Ryszard 23  
197 REPINSKI Marian 26  
198 RAKOWSKI Stefan ? 25  
199 RYTTER Henryk 38  
200 RADOMSKI Tadeusz 24  
201 ROUSSEAU Jan BODAR 23  
202 ROUSSEAU Bolesław 15  
203 ROUSSEAU Ludwik 14  
204 RYCIAK Michał 33  
205 RUSIN Antoni Jan 35  
206 RACZKA Feliks 33  
207 RABCZEWSKI Piotr 39  
208 RAPACZ Stanisław 26  
209 SEMCZYSZYN Mirosław 36  
210 SUCHINSKI Grzegorz 54  
211 SZAJDA Marian 25  
212 STRUPINSKI Szymon 43  
213 SZOSTAK Jerzy 17  
214 SIERAHA Jerzy 25  
215 SZYMAŃSKI Kazimierz 20  
216 STRZODA Władyslaw 21  
217 SMOLINSKI Józef 24  
218 SADOWSKI Romuald 20  
219 STARKOWSKI Mieczysław ? 23  
220 SCHZB Teofil 48  
221 STUDZINSKI Mikołaj 36  
222 SIREGA Władysław 50  
223 STEGLINSKI Mieczyslaw ? 33  
224 SARNOWSKI Leon 24  
225 SZCZAP Marian 19  
226 SMYK Józef 45  
227 STEFAŃSKI Stefan 24  
228 SUWARSKI ? 31  
229 SMOLEN Józef 35  
230 SMOLEN Krystian  3  
231 SIERAKOWSKI Adan 27  
232 STADNICKI Kazimierz 47  
233 SENK Zdzisław 23  
234 SERZENIEWSKI Antoni 33  
235 STOLARZ Jan 55  
236 SZYMON Henryk 21  
237 STRUG Roman 18  
238 SZUMANSKI Włodzimierz 38  
239 SZCZUREK Julian 24  
240 ŚWIETLICKI Antoni 54  
241 SZUBRYCHT Michał 29  
242 SIDORÓW Grzegorz 57  
243 SOCHA Władysław 25  
244 SZCZESNOWICZ Witold 24  
245 SZCZĘŚAK Jan 35  
246 SNIATKOWSKI Wirgiliusz 20  
247 SZATKOWSKI Tadeusz 26  
248 SOBLIEWICZ Henryk 45  
249 SZCZEPKOWSKI Jerzy 26  
250 IWANOWSKI Kazimierz 15  
251 TARKA-PERLIK Andzej 15  
252 TOKARCZYK Tadeusz 15  
253 TLUCZE Józsf 24  
254 TOMASZEWSKI Jan 27  
255 TARNOWSKI Hubert 24  
256 TURSCHMIDT ? 24  
257 TURKIEWICZ Józef 35  
258 TETTER Tomasz 50  
259 TUPAJ Franciszek 31  
260 TARKOWSKI Bergustan 19  
261 TARKOWSKI Zygmund 25  
262 TULD Wincenty 22  
263 URBANSKI  ? 55  
264 UTBAŃSKI Zygmund 23  
265 UCHANSKI Andzej 19  
266 WRONSKI Tadeusz 23  
267 WIERBIK Antoni 34  
268 WAWRZYNOWICZ Jerzy 15  
269 WUKMIROWICZ Bruno 17  
270 WYKA Marcin 27  
271 WALCZAK Romuald 18  
272 WYMETAL Frederisz ? 23  
273 WRÓBEL Kazimierz 25  
274 WIERZBICKI Kazimierz 35  
275 WAWRZEWSKI Janusz 22  
276 WITKOWSKI Adam 50  
277 WALCZAK Faustyn 24  
278 WYSOWSKI Stanislaw 20  
279 WACHOWICZ Aleksander 43  
280 WINIEWSKI Wojciech 27  
281 WARSZA Teodor R. 18  
282 WATRAS Józef 19  
283 WAZEJEWSKI Jerzy 18  
284 WIECZOREK Henryk K. 21  
285 WAJAK Włodzimierz ? 19  
286 WAJCIESZEK Feliks 21  
287 WIETRZAK Jan 47  
288 WOŹNY Marian 34  
289 JANUCHOWSKI  Czesław 19  
290 JURA Ludwik 26  
291 JANDY Bolesław 19  
292 ZASIEDKO M? 25  
293 ZAGORNY Emil 26  
294 ŻYŁKO Roman 19  
295 FURS-ŻYRKIEWICZ J. 56  
296 MENAN M. 26  
297 ZAREMBA Edward 41  
298 ZAKRZEWSKI Tadeusz 49  
  NAMES   AGE
 M  F
299 ZEBROWSKI Tadeusz 16  
300 ZIELINSKI Marcin 16  
301 ZAKRZEWSKI Bohdan 21  
302 ANDZEJEWSKA Lidia   22
303 ANDZEJEWSKI Andzej inf.  
304 AUER Agnieszka   35
305 AUER Hanna    12
306 AUER Barbara   11
307 ADAMSKA Eugenia   22
308 ADAMSKI Ryszard inf.  
309 ABRAMCZUK Władysława   21
310 ABRAMCZUK Antonina   inf
311 AMBROZEWICZ Adela   25
312 AMBROZEWICZ Marek inf.  
313 BAJER Wacława   24
314 BAJER B. inf  
315 BABIERCKA Jadwiga   21
316 BABIERCKA Grażyna   inf
317 BARCZYK Lidia   28
318 BARCZYK ?   inf
319 BALA Katarzyna   23
320 BALA  ?   inf
321 BULGA Stefania   24
322 BULGA Edward inf  
323 BAGDACH Wiesława   23
324 BERENT Halina   27
325 BERENT Grażyna   inf
326 BIELSKA Julia   23
327 BIELSKA Maria   inf
328 BAJERSKA Irena   19
329 BAJERSKA Krystyna   inf
330 BIAŁAS Janina   26
331 BIAŁAS Krystyna   inf.
332 BUDZIOSZ Bronisława   21
333 BUDZIOSZ  ?   inf.
334 BOROWCZYK Leokadia   25
335 BOROWCZYK Wanda   inf.
336 BANIOWSKA Janina   22
337 BANIOWSKI Stanisław  1  
338 BRZOZOWSKA Jadwiga   20
339 BRZOZOWSKI Franciszek  1  
340 BRYK Aniela   23
341 Bryk Danuta   inf.
342 BŁADZINSKA Lidia   24
343 BŁADZINSKA Jolanta   inf.
344 BIELAK Anna   21
345 BIELAK Zofia    inf
346 BODAK Stefania   23
347 BODAK Zofia    1
348 BANASZEK Władysława   23
349 BANASZEK Konrad inf  
350 BEK Janina   21
351 BEK Antoni inf  
352 BEK Maria   22
353 BEK Lesław  1  
354 BOREK Władysława   20
355 BOREK Henryk inf  
356 BOGDAL Janina   26
357 BOGDAL Anna   inf.
358 BORKOWSKA Adela   26
359 BORKOWSKA Krystjan inf.  
360 BORODRJKO Janina   35
361 BORODEJKO Marta    2
362 CZAJKOWSKA Paulina   25
363 CZAJKOWSKA Zofia    2
364 CHOJECKA Katarzyna   16
365 CHOJNWCKI Józef inf  
366 CZERWINSKA Nadzieja ?   23
367 CAERWINSKA Jadwiga   inf
368 CHMIEL Maria   22
369 CHMIEL Józef inf  
370 CHMIEL Olga    
371 CHMIEL Stefania    1
372 CZARNOTKA Maria   22
373  CZARNOTKA Helena   inf
374 CURUK Własyslawa? ` 22
375 CURUK Bronisława?   inf
376 CZERWINEK Marta   36
377 CZERWINEK Tadeusz 10  
378 CZERWINEK Eugenia   12
379 CZERWINEK Stanisława    5
380 CZERWINEK Krystyna   inf
381 CWIKA Julia   22
382 CWIKLA Zuzanna   inf
383 CHMIEL Cecylia   25
384 CHMIEL Marian  1  
385 CIENSKA Jadwiga   45
386 DOMASZEWICZ Renata   23
387 DOMASZEWICZ Małgorzata   inf
388 DWORAK Józef   27
389 DWORAK Eugeniusz  1  
390 DŁUŻNIAKEWICZ Emilia   26
391 DŁUŻNIAKEWICZ ? inf  
392 DOPIERAŁA Władysława   27
393 DOPIERAŁA Bożena   inf
394 DZIWOSZ Stanisława   23
395 DZIWOSZ Danuta   inf
396 DAGDZI-SUWARSKA Regina   30
397 DAGDZI-SUWARSKA Urszula   inf
398 DZIERZA Emilia   20
399 DZIERRZA Stanisława   inf
400 DZIEDZIC Leokadia   19
401 DZIEDZIC Krystyna   inf
402 DEBICKA Irena   23
403 DEBICKA Władysława   inf
404 DAWIDOWICZ  ?   20
405 DAWIDOWICZ Renata   inf
406 DOBOSZ Stanisława   25
407 DOBOSZ Józef  1  
408 DUBIEL Czesława   21
409 DUBIEL Ewa ?   inf
410 DZIEDZIC Jadwiga   20
411 DZIEDZIC Jerzy inf  
412 DEBSKA Eugenia   19
413 DĘBSKAI Józef  1  
414 DUL Helena   22
415 DUL Józef inf  
416 DYRDA Helena   23
417 DYRDA Zbigniewa   inf
418 DORONIUK Zuzanna   23
419 DORONIUK Edward inf  
420 FRACZ Ewa   24
421 FRACZ Krystyna   inf
422 FACCIOTTO Elżbieta   25
423 FACCIOTTO Maksimilian  1  
424 FURS-KYRKIEWICZ Zofia   40
425 FALUTA Stefania   21
426 FALUTA Wlodzimier inf  
427 GAŁEK Maria   26
428 GAŁEK Zofia   inf
429 GACA Helena   21
430 GACA Jan  1  
431 GLINSKA Janina   26
432 GALINSKAI Jerzy inf  
433 GAGAŁ Tekla   26
434 GAGAŁA Janina    5
435 GDOWSKA Antonina   28
436 GDOWSKA Helena    1
437 GERLOWSKA Wiktoria   29
438 GERLOWSKA Danuta   inf
439 GĘBAŁA Anna   23
440 GĘBALA Stenisław  inf  
441 GASIOR Anna   24
442 GASIOR Eugeniusz inf  
443 GONDOR Maria   24
444 GONDOR Roman  2  
445 GONDOR Jan inf  
446 GERMAK Ludwika   38
447 HNITKO Stanislawa   19
448 HNITKO Józef inf  
449 HUK Anna   25
450 HUK ?  1  
451 HOLA Waleria   20
452 HOLA Teresa   inf
453 HOFFMAN Helena   20
454 HOFFMAN Ryszard inf  
455 JAROSZ Genowefa   24
456 JAROSZ Irena    2
457 JURKIEWICZ Lidia ?   19
458 JURKIEWICZ Jan inf  
459 JAROSIEWICZ Anna   19
460 JAROSZEWOCZ Helena   inf
461 JĘDRZEJCZYK Bronisława   21
462 JĘDRZEJEWSKI Józef inf  
463 JANUCHOWSKA Zofia   21
464 JANUCHOWSKA    inf
465 JANDY Rozalia   20
466 JANDY Halina   inf
467 KRUPA Olga   21
468 KRUPA Maria   inf
469 KOCUK Maria   29
470 KOCUR Józef inf  
471 KASZTEKEWICZ Janina   28
472 KASZTELEWICZ Ewa   inf
473 KULIKOWSKA Halina   23
474 KULIKOWSKA Teresa   inf
475 KALITA Emilia   21
476 KALITA ? inf  
477 KWASIGROCH Waleria   28
478 KUNDEGORSKA Teresa   46
479 KUNDEGORSKA Barbara    6
480 Kostrowicka-Lwe-Ostik  Halina   27
481 Kostrowicka-Lew-Ostik Jolanta   12
482 Kostrowicka-Lew-Ostik Joanna   inf
483 KOPANSKA Maria   21
484 KOPANSKA Helena   inf
485 KRZECZKOWSKA Maria   33
486 KRSECZKOWSKA Teresa    5
487 KRZECZKOWSKA Krystyna    3
488 KAWKA Zofia   28
489 KAWKA Antoni ?   inf
490 KIAWKA Edward  3  
491 KUTA Rozalia   24
492 KUTA Krystyna   inf
493 KUPERBERG Maria   22
494 KUPERBURG Regina   inf
495 KALAMAŃSKA Anna   20
496 KALAMAŃSKA Aniela   inf
497 KRAWCZYK Zofia   23
498 KRAWCZYK Helena   inf
499 KOZŁOWSKA Anna   21
500 KOZLOWSKI Zbigniew inf  
501 KAPUSTA Anna   27
502 KAPUSTA Stanisław inf  
503 KAPUSTA Jan  3  
504 KOSEREW Malwina   28
505 KOSAREW Marian  1  
506 KOCAN Wiktoria   21
507 KOCAN Jerzy  1  
508 KRAWCZYK Anna   28
509 KRAWCZYK Lesław inf  
510 KALETA Anna   23
511 KALETA Krystyna   inf
512 KONARSKA  Genowefa   21
513 KONARSKA Bronisława   inf
514 KAPLONEK Józefa   22
515 KAPLONEK Krystyna   inf
516 KOLANO Apolonia   27
517 KOLANO Henryk  5  
518 KOLANO Helena    3
519 KOLANO Heuistaw ? inf  
520 KOWALIK Wladyslawa   27
521 KOWALIK Józef   inf
522 KOPERNIK Dr.Lidia   32
523 KOPERNIK Krzysztof  6  
524 KARTA Danuta   24
525 KARTA Krzysztof inf  
526 KONCZEWSKA Cacylia   29
527 KONCZEWSKA Irena    inf
528 KOLACKA Helena   24
529 KOLACKI Bogusław  2  
530 KOLACKI Kazimierz  4  
531 KWOCZ Maria   26
532 KWOCZ Eugenija    4
533 KWOCZ Ryszard  5  
534 KWOCZ Henryk  3  
535 LUCKA Irena   23
536 LUCKI Aleksander  3  
537 LAUSCH Janina   23
538 LAUSCH Henryk  inf  
539 LASKOWSKA Halina   20
540 LASKOWSKI Jerzy  inf  
541 LASNIAK Maria   24
542 LESINIAK Józef  2  
543 LESNIAK  Jan  inf  
544 LUBIAK  Maria   21
545 LUBIAK Stanisława?    inf
546 LAGOWSKA Lidia   20
547 LAGOWSKA Danuta    inf
548 LOBA Helena Barbara   34
549 LOBA Adela    inf
550 LOBA Ryszard  2  
551 LOBA Bolesława    5
552 LOBA Jan  8  
553 LEWICKA Dnuta   33
554 LEWICKI Marek  2  
555 LOSCH Salomea   31
556 LOSCH Edward  inf  
557 LACH Zenobija   24
558 LACK Elrzbieta    inf
559 LOS Leokadja   26
560 LOS Romualda    7
561 LOS Zbigniew  3  
562 LOS Eugaiusz  inf  
563 LOS Edmund  inf  
564 LOS Rudwicki Jan 11  
565 MACZKA Henryka   23
566 MACZKA Ryszarda   inf
567 MINOR Zofia   22
568 MINOR Jerzy inf  
569 MICHULKA Anna   22
570 MICHULKA Zbigniew inf  
571 KIKULECKA Ewa   10
572 MUCHA Maria   24
573 MUCHA Krystyna   inf
574 MASTEJ Wiktoria   25
575 MASTEJ Eugenia   inf
576 MAKULA Wiara   19
577 MAKULA Aniela    1
578 MYSZKOWSKA Wacława   27
  NAMES   AGE
 M  F
579 MYSZKOWSKI Jacek inf  
580 MALCZAK Anna   36
581 MALCZAK Jarosław? inf  
582 MUSIAT Rozalia   27
583 MUSIAT Genowefa   inf
584 MYSZOWSKA Zofia   20
585 MYSZOWSKI Fadenza inf  
586 MIKOŁASZEK Tekla   20
587 MIKOLASZEK Józef inf  
588 MILOS Zuzanna   36
589 MILOS Janina    3
590 MÓL Kamila   20
591 MÓL Stanisława   inf
592 MUC Maria   23
593 MUC Krystyna   inf
594 MATHIAS Irena ?   21
595 MATHIAS Zbigniew inf  
596 MISIAK Katarzyna   24
597 MISIAK Helena   inf
598 MUISLAK Jadwiga   30
599 MUSIALAK Krystyna    1
600 NIZINSKA Maria   27
601 NIZINSKA Anastazja   1
602 NOSOWSKA Genowefa   23
603 NOSOWSKI Andzej inf  
604 NIEWIADOMSKA Józefa   27
605 NIEWIADOMSKA Rozalia   inf
606 NIEDZIALEK Anna   24
607 NIEDZALEK Danuta   inf
608 NABOŻNA Katarzyna   28
609 NABOŻNY Tadeusz inf  
610 NIENAJADŁO Helena   28
611 NIEJADŁO Maria   inf
612 OLEJNIK Teofilia   20
613 OLEJNIK Adolf inf  
614 OKTAWIEC Wincenta   26
615 OKTAWIEC Marta Anna    1
616 OLSZYŃSKA Józefa   30
617 OLSZYŃSKI Lesław inf  
618 ORZECHOWSKA Emilia   29
619 ORZECHOWSKA Maria Bożena   inf
620 OCZKOWSKA Paulina   25
621 OCZKOWSKI Paweł  1  
622 ORLOS Anna   21
623 ORLOS Kazimierz inf  
624 OGRODNIK Ludwika   20
625 OGRODNIK Aleksander inf  
626 PATRAS Danuta   22
627 PATRAS Jadwiga   inf
628 PISKA Stefania   25
629 PISKA Józef inf  
630 PANULAK Anna   22
631 PAMULAK Janina   inf
632 PRZYBORSKA Zofia   23
633 PRZYBORSKI Ryszard inf  
634 PASZKOWSKA Zofia   26
635 PASZKOWSKI Zygmunt inf  
636 PIEKOSZ Aniela   30
637 PIEKOSZ Józef  3  
638 PRZYSTAKSKA Elżbieta   24
639 PRZYSTALSKI Roman inf  
640 PIUS Alina   19
641 PIUS Anna    1
642 PUCHALSKA Olga   21
643 PUCHALSKA Maria  1  
644 PIATKOWSKA Jozefa   30
645 PIATKOWSKA Grażyna   inf
646 PANKOWSKA  Eudokija?   30
647 PANKOWSKI Władyslaw inf  
648 POGONOWSKA Luba   22
649 POGONOWSKI Edward  2  
650 POGONOWSKI Stanisław  1  
651 PIERGAS Rozali   33
652 PIERGAS Jan inf  
653 PASZKI Waleria   31
654 PASZKI Krzysztof inf  
655 PASZKI Kazimierz  6  
656 PIOTROWSKA Barbara   21
657 PIOTROWSKI Władysław ? inf  
658 POTYLO Zofia   19
659 POTYLO Mirosław  1  
660 PARTYKA Helena   24
661 PARTYKA Maria   inf
662 PACYNA Julia   23
663 PACYNA Mieczysław inf  
664 PACYNA Julian ?    2
665 PIECH Bronisława   23
666 PIECH Jadwiga   inf
667 PABIN Anna   21
668 PABIN Halina   inf
669 PISARCZYK Rozalia   25
670 PISARCZYK Stanisław  1  
671 PAWŁOWSKA Zuzanna   22
672 PAWŁOWSKI Franciszek  inf  
673 POZNAR Elżbieta   23
674 POZNAR Teofilia   inf
675 POZNAR Helena    2
676 PODSTAWSKA Stanisława   25
677 PODSTAWSKI Stanisław inf  
678 RYMEL Barbara   30
679 RYMEL Jerzy inf  
680 ROZDOLSKA Janina   24
681 ROZDOLSKA Barbara inf  
682 ROZYMSKA Helena   27
683 ROZUMSKA Teresa   inf
684 ROZBICKA Celina   25
685 ROZBICKA Krystyna    2
686 ROZBICKI Czesław inf  
687 RAKOWSKA Maria   31
688 RAKOWSKI Ludwik inf  
689 RAKOWSKA Ginowefa   26
690 RAKOWSKI Józef inf  
691 REUFALWY GÓRY Lucyna ?   25
692 REUFALWYJ GÓR Jan Zygmunt inf  
693 RACZKA Zofia   22
694 RACZKA Stanisław inf  
695 ROSZKOWSKA Stanisława   24
696 ROSZKOWSKI Jerzy  1  
697 RABCZEWSKA Janina   32
698 RABCZEWSKA Mirosława   inf
699 SOKOLOWSKA Alicja   21
770 SOKOŁOWSKI Leszek ? inf  
701 SKURSKA Jadwiga   30
702 SKURSKI Henryk inf  
703 SKURSKI Alfred  5  
704 SULA Maria   27
705 SULA Piotr inf  
706 SZKURAT Halina   19
707 SZKURAT Danuta Irena   inf
708 ŚWIERZEWSKA Wiktoria   25
709 ŚWIERZEWSKI Zobrisław ? inf  
710 ŚWIETON Aleksandra   19
711 ŚWIETON Andrzej inf  
712 SRUDZINSKA Julia   22
713 STUDZINSKA Irena    3
714 STUDZINSKI Frederyk  2  
715 STUDZINSKA Maria   inf
716 SAJDAK Maria   27
717 SAJDAK Tadeusz ?  4  
718 SZYBBO Ernedtyna   21
719 SZYBBOR Maria Iazabela   inf
720 STASZEK Katarzyna   28
721 STASZEK Maria   inf
722 SZEMIRSKA Elżbieta   36
723 SZEMBIRSKA Krystyna   inf
724 SŁOWIK Helena   19
725 SŁOWIK Józef  2  
726 SOBANSKA Maria   54
727 SOBANSKA Anna   24
728 SOBANSKI Franciszek inf  
729 SZUMSKA-RUDNICKA Romana   19
730 SZUMSKI-RUDNICKI Ryszard inf  
731 SIDORÓW Aleksandra   36
732 SIDORÓW Walentyna   inf
733 SZYC Teresa   31
734 SZYC Krystyna   10
735 SZYC Henryk inf  
736 STEPNIEWSKA Stanisława   19
737 SREPNIEWSKA Krystyna   inf
738 STECZ Katarzyna   21
739 STECZ Stanisław  2  
740 STECZ Helena   inf
741 SZCZUREK Władysława   27
742 SZCZUREK Lidia   inf
743 SOCHA Hanna   20
744 SOCZA Julian  1  
745 SOCHA Władyslawa   inf
746 STEPEK Józefa   36
747 STEPEK Anna   inf
748 SOBUTTA Maria   23
749 SOBUTTA Ryszard inf  
750 ŚWIECA Katarzyna   33
751 ŚWIECA Stanisława    2
752 ŚWIECA Józef  6  
753 SWIECA Emil  9  
754 SZUBRYCHT Olga   22
755 SZUBRYCHT Karolina    1
756 SZUBRYCHT Władysław inf  
757 SZCZESNOWICZ Elżbieta   19
758 SZCZESNOWICZ Barbara   inf
759 SZYMANSKA Czesława   23
760 SZYMANSKA Irena   inf
761 SCYBECK Maria   28
762 SCYBECK Delila   inf
763 SZATKOWSKA Danuta   24
764 SZATKOWSKA Izabella   inf
765 SZOT Weronika   23
766 SZOT Janina    1
767 ŚLIWINSKA Zofia   25
768 ŚLIWINSKI Ryszard inf  
769 SLIWINSKI Stanisław  5  
770 SZCZESAK Helena   28
771 SZCZESAK Teresa    2
772 SZCZESAK Czesław  1  
773 STRUPINSKA Weronika   28
774 STRUPINSKI Wacław  8  
775 STRUPINSKI Tomasz  7  
776 STRUPINSKI Kazimierz  3  
777 STRUPINSKI Ryszard Jan inf  
778 TOWALSKA Halina   28
779 TOWALSKA Zbigniew inf  
780 TULO Wiesława   17
781 TULO Krystyna Janina   inf
782 TWOROWSKA Maria   23
783 TWOROWSKA Krystyna   inf
784 TOMSIO Maria   35
785 TOMSIO Romuald inf  
786 TARNOWSKA Anna   24
787 TARNOWSKI Adam inf  
788 TARASIUK Helena   19
789 TARASIUK Aleksandra   inf
790 TARABANSKA Maria   28
791 TARABANSKI Jan inf  
792 TLAPP Maria   34
793 TLAPP Jadwiga   inf
794 RTOJAK Krystyna   20
795 TROJAK Ryszard inf  
796 TŁUCZEK Władysława   25
797 TŁUCZEK Eugenia    2
798 TUPAJ Naobruja ?   24
799 TUPAJ Katarzyna    2
800 TUR Leonia   25
801 TUR Stanisława   inf
802 TARKOWSKA Wanda   35
803 TURKOWSKI Jerzy inf  
804 TURKOWSKA Zofia   21
805 URBAS Francyszka   23
806 URBAS Stefan inf  
807 WOLFKE Halina   40
808 WIECEK Zofia   31
809 WIECEK Maria   inf
810 WIECHNICKA Stanisława   26
811 WIECHNICKA Kazimiera    2
812 WIECHNICKA Julian  1  
813 WAL Gertruda    19
814 WAL Barbara   inf
815 WILGUCKA Zofia   28
816 WILGUCKI Roman inf  
817 WRÓBEL Anna   22
818 WRÓBEL Tadeusz inf  
819 WOJS Maria   32
820 WOJS Zofia   inf
821 WAWRZESKA Pelagia   22
822 WAWRZEWSKA Waldemar inf  
823 WASZCZUK Lidia   21
924 WASZCZUK Kazimiera   inf
825 WIERZBICKA Janina   24
826 WIERZBICKA Elżbieta   inf
827 WIERZBICKI Henryk  3  
828 WENZEL Janina   22
829 WANZEL Anna   inf
830 ZEMLO Halina   24
831 ZEMLO Ewa   inf
832 JEZEWSKA Maria   33
833 JEZEWSKA Anna Maria   inf
834 ZGOLA Janina   30
835 ZAGÓRSKA Katrzyna   26
836 ZAGÓRSKA Helena   inf
837 ZACZEK Maria   25
838 ZACZEK Józef ? inf  
839 JURA Anna   19
840 JURA Jan  1  
841 ZAREMBA Zofia   18
842 ZAREMBA Hanna   inf
843 ZIMMER Agnieszka   40
844 ZIMER Maria   inf
845 ZIELINSKA Anna   31
846 ZIELINSKA Teresa    2
847 ZIELINSKA Krystyna    1
848 ZMURKIEWICZ Leontyna   60
849 ZAREMBA Maria   34
850 ZAREMBA Andzej  7  
851 ZAREMBA Stanisław  8  
852 ZAREMBA Janina   15
853 ZAREMBA Kazimierz inf  
854 SZTURMA Jacek  7  
855 BEREZECKI Jacek  5  
856 DOBRZAŃSKA Elżbieta   12
? - Names are illegible or possibly misspelled on the original list. *inf. - Infant under one.

Back

Home